Reduslim > 자유게시판

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

자유게시판

Reduslim

페이지 정보

profile_image
작성자 Ramon
댓글 0건 조회 431회 작성일 22-08-04 17:00

본문

11. Pozwól sobie na (zdrowy) regres.

Dla wielu osób utrata wagi na krótki okres czasu nie jest taka trudna.Podczas pierwszej diety większość ludzi jest w stanie jeść pokarmy, których zwykle nie jedzą i nadal tracą stosunkowo dużo wagi. I przez krótki czas, mogą nawet czuć się świetnie o tym, jak robią.Ale jak wiele osób szybko odkryć, życie - i wzloty i upadki związków, rodzicielstwo, praca i więcej - jest o wiele bardziej skomplikowane niż po prostu próbuje schudnąć.Podnoszenie tych nawyków i wzorców zachowań, które są wygodne dla Ciebie jest kluczem. Nie będziesz w stanie trzymać się utraty wagi na zawsze, jeśli zawsze próbujesz utrzymać sztywny harmonogram i zdrowy plan żywieniowy.

Ale jeśli można być uczciwym wobec siebie przez wystarczająco długi czas - a nie w tonie głuchy sposób, ale w sposób, który pokazuje, reduslim tabletki że myślał o tym, reduslim tabletki co to znaczy żyć swoim życiem w sposób, który chcesz - że daje wolność, aby być elastyczne, aby zrobić to, co chcesz w umiarze, mieć odpusty od czasu do czasu, do towarzystwa, być na zewnątrz i o w prawdziwym świecie - to będziesz na dobrej drodze.


12. Rób cross-trening

Jednym z najlepszych sposobów, aby spalić więcej kalorii, podczas gdy jesteś na swojej podróży utraty wagi jest cross-train.Oznacza to, że oprócz treningu cardio wykonujesz jakiś rodzaj ćwiczeń, takich jak jazda na rowerze, bieganie, pływanie lub trening oporowy.

Badanie w czasopiśmie Obesity z 2018 roku wykazało, że ludzie, którzy ćwiczyli w ten sposób, spalili około 9 więcej kalorii na godzinę niż ci, reduslim tabletki którzy nie.

Badacze stwierdzili również, że ludzie, którzy połączyli na przykład jazdę na rowerze z treningiem oporowym, uzyskali więcej ze swoich treningów niż gdyby wykonywali tylko trening kardio lub oporowy na własną rękę."Ludzie muszą robić to, co mogą, aby pozostać w formie i mieć dobre zdrowie" - mówi dr Zimsen, który zaleca, aby osoby, reduslim tabletki które chcą schudnąć, wykonywały treningi cardio przez około 30 minut co drugi dzień, reduslim tabletki a także trening oporowy co najmniej trzy razy w tygodniu.

Kilka opcji wykonywania treningu oporowego obejmuje korzystanie z maszyn fitness, takich jak drążek do podciągania lub bieżnia do ćwiczeń, lub, jeśli masz dostęp do ciężarków

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

회원로그인

회원가입

사이트 정보

회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명

접속자집계

오늘
512
어제
1,437
최대
2,339
전체
111,359
Copyright © 소유하신 도메인. All rights reserved.